வலைபாயுதே

தெரியாத நபர்களிடம் முதல் முறை பேசும்போது..

தெரியாத நபர்களிடம் முதல் முறை பேசும்போது...

லாக்டௌனில் மொபைலுடனேயே கணவர், வளரும் கசப..

லாக்டௌனில் மொபைலுடனேயே கணவர், வளரும் கசப்பு... நிப..

வடிவேலுவை அடுத்து தமிழ் மீம்களில் அதிகமா..

வடிவேலுவை அடுத்து தமிழ் மீம்களில் அதிகமாக வலம்வரும..

லைப்ஸ்டைல்

ஆண்களுக்கு விதைப்பை வலி, வீக்கத்தை சரிசெ..

கழற்சிக்காய் கழற்சி கொடியில் காய்க்கும் அற்புதமான மூலிகை ஆகும். சாதாரணமாக வேலி ஓரங்களிலும் புதர்பகுதிகளில் இந்த கொடி படர்ந்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். இதை கச்சக்காய் என்று வீட்டு பெரியோர்கள் அழைப்பதுண்டு. கழற்சிக்காய் பார்க்க முட்டை வடிவில் இருக்கும்.