வலைபாயுதே

மனிதர்களின் பாசத்தை மிஞ்சும் வகையில் வில..

மனிதர்களின் பாசத்தை மிஞ்சும் வகையில் விலங்குகளின்..

புட்டு பாடல் ...புட்டின்றி வாழாது யாழ்ப்..

புட்டு பாடல் ...புட்டின்றி வாழாது யாழ்ப்பாணம்...

வயிறு வலிக்க சிரிக்க இந்த வீடியோ முழுசா..

வயிறு வலிக்க சிரிக்க இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க! ச..

லைப்ஸ்டைல்

இதை செய்யுங்கள்: பதட்டம், மறதி பிரச்சனைய..

அதிக ஞாபக மறதி மற்றும் பதட்டம் போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்க தினமும் இந்த சுவாசப் பயிற்சிகளை பின்பற்றுங்கள்.