நாசா தனது முதலாவது சட்டர்ன் 1 விண்கலத்தை விண்ணுக்க..

மாஸ்கோ கலையரங்கி்ல் 800 பேரை பணயக் கைதிகளாக பிடித்..

புகழ்பெற்ற ஓவியர் பிக்காசோ பிறந்த தினம்: 1881 அக்ட..

முதன்முறையாக இங்கிலாந்தில் கால்பந்து அணி தொடங்கப்ப..

முதல் முறையாக போரில் விமானம் பயன்படுத்தப்பட்ட நாள்..

நாசாவின் அப்பல்லோ-7 விண்கலம் அட்லாண்டிக் கடலில் பத..

பிரான்சில் பெண்களுக்கு முதல் முறையாக வாக்குரிமை வழ..

மாஸ்கோவில் கால்பந்து மைதானத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில்..

இந்தோனேசியப் படகு கிறிஸ்துமஸ் தீவில் கவிழ்ந்ததில்..

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இறந்த தினம் (அக். 18-1931)

உலக வறுமை ஒழிப்பு நாள் அக். 17, 1992

உலக உணவு நாள் (அக்.16 1979)

Page 1 of 12