தான்சானியா தேசிய நாள்: ஏப்ரல் 26, 1964

வானொலியை கண்டுபிடித்த மார்க்கோனி பிறந்த நாள்: ஏப்...

ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபா இறந்த தினம்: ஏப்.24- 2011

உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிமை நாள்: ஏப்.23

புவி நாள்

கவிஞர் பாரதிதாசன் மறைந்த தினம்: ஏப்ரல் 21, 1964

ஹிட்லர் இறந்த தினம்: ஏப்.30- 1945

ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரம் அமைக்கப்பட்ட நாள்..

சைபீரியாவில் தங்கச்சுரங்க தொழிலாளர்கள் 150 பேர் பட..

சார்லி சாப்ளின் பிறந்த தினம்: ஏப். 16- 1889

இன்சுலின் முதன்முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட நாள்: ஏப்.1..

காமராஜர் தமிழ்நாடு முதல்வரான நாள்: ஏப்.13- 1954

Page 2 of 12