பழம்பெரும் நடிகர் தேங்காய் சீனிவாசன் பிறந்த தினம்..

தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் ஸ்ரீதர் காலமான தினம் (அக...

உலக தரண நிர்ணய நாள் (அக்.14 1969)

முஷரப் ராணுவ புரட்சி மூலம் பாகிஸ்தான் அதிபரானார் (..

முதன்முறையாக நாசா 3 விண்வெளி வீரர்களை விண்ணுக்கு அ..

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் உருவான தினம் (அக். 10-1991)

பிரான்சில் தூக்குத் தண்டனை நிறுத்தம் (அக். 9- 1981..

கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் மறைந்த தினம்..

சூரியனை போன்ற ஒரு விண்மீன் கண்டுபிடிப்பு (அக். 6 1..

மேற்கு ஜெர்மனியும் கிழக்கு ஜெர்மனியும் ஒன்றாக இணைந..

சிவாஜி கணேசன் பிறந்த தினம் (அக்.1 1927)

பால்டிக் கடலில் எம்எஸ் எஸ்டோனியா கப்பல் கவிழ்ந்து..

Page 2 of 12