புகழ்பெற்ற ஓவியர் பிக்காசோ பிறந்த தினம்: 1881 அக்டோபர் 25-ந்தேதி

புகழ்பெற்ற ஓவியர் பிக்காசோ பிறந்த தினம்: 1881 அக்டோபர் 25-ந்தேதி

ஸ்பெயின் நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஓவியர் மற்றும் சிற்பியான ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த பாப்லோ பிக்காசோ 1881-ம் ஆண்டு இதே நாளில் (அக்டோபர் 25-ந்தேதி) பிறந்தார்.