கால்பந்து ஜாம்பவான் மரடோனா பிறந்த தினம்: 30-10-1960

கால்பந்து ஜாம்பவான் மரடோனா பிறந்த தினம்: 30-10-1960

கால்பந்து போட்டியின் ஜாம்பவான் என்று கருதப்படும் அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்த மரடோனா இதே தேதியில் 1960-ம் ஆண்டு பிறந்தார்.