ஜப்பான் பிரதமர் ஹரா தகாஷி படுகொலை செய்யப்பட்ட தினம்: 04-11-1921

ஜப்பான் பிரதமர் ஹரா தகாஷி படுகொலை செய்யப்பட்ட தினம்: 04-11-1921

ஜப்பான் பிரதமர் ஹரா தகாஷி 1921-ம் ஆண்டு இதே தேதியில் டோக்கியோ நிலையத்தில் வைத்து படுகொலை செய்யப்பட்டார். இவர் 1918-ம் ஆண்டில் இருந்து படுகொலை செய்யப்படும்வரை பிரதமர் பதவியில் இருந்தார்.