வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் 42-வது மாநிலமாக இணைக்கப்பட்ட நாள்: 11-11-1889

வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் 42-வது மாநிலமாக இணைக்கப்பட்ட நாள்: 11-11-1889

வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் 42-வது மாநிலமாக இணைக்கப்பட்டது. இதே தேதியில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்:- * 1778 - மத்திய நியூயார்க்கில் செனெக்கா இந்தியர்கள் 40 பேரைக் கொன்றனர். * 1831 - அடிமைப் புரட்சியில் ஈடுபட்டமைக்காக கைது செய்யப்பட்ட நாட் டர்னர் வெர்ஜினியாவில் தூக்கிலிடப்பட்டான்.