பொம்மையை திருமணம் செய்த இளைஞர்.. எத்தனை லட்சத்திற்..

22 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய டைனோசரின் கால்தடத்தை..

6 ஆண்டுகளாக செதுக்கப்பட்ட பிரமாண்ட சிவன் சிலை…வியந..

1971- 2021 இரண்டுமே ஒன்னுதான்; 50 ஆண்டுக்கு பிறகு..

சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று வானில் நிகழவ..

800 வருடங்களின் பின் நாளை இடம்பெறவுள்ள அதிசயம்!

800 ஆண்டுகளின் பின் தோன்றும் நத்தார் நட்சத்திரம்

உலகின் மிக உயரமான மலையான எவரஸ்ட் சிகரம் தொடர்பில்..

புத்தளம் பகுதியில் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட அரிய வகை உ..

எரிமலைச் சாம்பலில் கிடைத்த ரோமப் பேரரசின் ஆண்டான்..

அபுதாபி கடலில் தென்பட்ட அரிய வகை திமிங்கல சுறா

ஓமனில், தென்பட்ட அரிய வகை குளிர்கால பறவை

Page 4 of 12