பிரித்தானியாவில் ஒரு தசாப்த காலப்பகுதியில் மிகப் பெரிய அளவில் வேலை இழப்பு பதிவானது!

பிரித்தானியாவில் ஒரு தசாப்த காலப்பகுதியில் மிகப் பெரிய அளவில் வேலை இழப்பு பதிவானது!

பிரித்தானியாவில் ஒரு தசாப்த காலப்பகுதியில் மிகப் பெரிய அளவில் வேலை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடையில் மிகப் பெரிய வேலை இழப்பு பதிவாகியுள்ளது.

காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பு 220,000 குறைந்துள்ளது என்று தேசிய புள்ளிவிபர அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் ஜூலை வரையிலான மிகப்பெரிய காலாண்டு குறைவு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொற்றுநோய்களின் போது மிக இளைய தொழிலாளர்கள், பழமையான தொழிலாளர்கள் மற்றும் கை தொழில்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரித்தானியாவின் வேலையின்மை வீதம் 3.9 சதவீதம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஆண்டு மற்றும் முந்தைய காலாண்டில் பெரும்பாலும் மாறாமல் இருந்தது. ஏனெனில் மில்லியன் கணக்கானவர்கள் அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் ஃபர்லோ திட்டத்தில் இருந்தனர்.