என்னை வெல்ல எதிர்ப்பவன் எவன் இன்று.. வெளியானது 'கே.ஜி.எப்-2' டிரைலர்

என்னை வெல்ல எதிர்ப்பவன் எவன் இன்று.. வெளியானது 'கே.ஜி.எப்-2' டிரைலர்