காலின் இரண்டாவது விரல் பெரிதாக இருப்பதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

காலின் இரண்டாவது விரல் பெரிதாக இருப்பதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

ஒவ்வொரு உடலிலும் வெவ்வேறு உடல் அமைப்பு உள்ளது. ஒருவரின் நீளம் அதிகமாக உள்ளது, மற்றவர்கள் மற்றவர்களை விட தடிமனாக அல்லது மெல்லியதாக இருக்கும். இந்த எல்லாவற்றையும் தவிர, ஒவ்வொரு மனித உடலிலும் சில உறுப்புகள் மற்றவர்களை விட பெரியவை அல்லது சிறியவை.

காலின் இரண்டாவது விரலும் அதே கால்களில் ஒன்றாகும். கடல்சார் வசனங்களின்படி, உடலின் ஒவ்வொரு அமைப்பும் உங்கள் ஆளுமை அல்லது எதிர்காலத்தைப் பற்றி ஏதாவது சொல்கிறது.

உங்கள் காலின் இரண்டாவது விரல் உங்கள் ஆளுமை மற்றும் எதிர்காலம் பற்றியும் நிறைய பேசுகிறது.

பாதத்தின் இரண்டாவது விரல் கட்டைவிரலை விட நீளமாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?

 

கடல்சார் வசனங்களின்படி, உங்கள் காலின் இரண்டாவது விரல் உங்கள் ஆளுமை பற்றி நிறைய சொல்கிறது.

அந்தவகையில் கட்டைவிரலின் அதே விரலைக் கொண்டவர்கள் சமூகத்தில் கடின உழைப்பால் அறியப்படுகிறார்கள். அத்தகையவர்கள் கடின உழைப்பை நம்புகிறார்கள், எந்தவொரு சவாலுக்கும் முன்னால் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.

இத்தகையவர்கள் எப்போதும் நேர்மறையான சிந்தனையை வைத்திருப்பார்கள். அத்தகைய நபர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடையே நேர்மறையான எண்ணங்களையும் தொடர்பு கொள்கிறார்கள், எனவே அவர்களுக்கும் சமூகத்தில் மிகுந்த மரியாதை உண்டு.

கடல்சார் வசனங்களின்படி, உங்கள் காலின் இரண்டாவது விரல் உங்கள் கட்டைவிரலை விட நீளமாக இருந்தால், அது உற்சாகமாகவும் உண.ர்ச்சியுடனும் இருப்பதைப் பற்றி சொல்கிறது.

 

அத்தகையவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் வேடிக்கையான மனநிலையில் வாழ்கிறார்கள் மற்றும் மிகவும் விளையாட்டுத்தனமான இயல்புடையவர்கள்.

அத்தகையவர்கள் மிகவும் வலிமையான எண்ணம் கொண்டவர்கள், அவர்களின் புத்திசாலித்தனத்தின் முடிவில், அவர்கள் உயர்ந்த வாழ்க்கையைப் பெறுகிறார்கள். அத்தகையவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வேலை செய்ய விரும்புகிறார்கள், மக்களுடன் விரைவாக நட்பு கொள்வதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை.