டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம்..!

டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம்..!

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்றைய நாளுக்கான (18) நாணயமாற்று விகிதங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 296 ரூபாய் 90 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 306ரூபாய் 41 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 368 ரூபாய் 69 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 383 ரூபாய் 55 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 315 ரூபாய் 33 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 328 ரூபாய் 82 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபாய் 39 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 224 ரூபாய் 16 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம் | Todays Cbsl Official Rates Rupee Us Dollar To Lkrஅவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 189 ரூபாய் 69 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 199 ரூபாய் 69 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 216 ரூபாய் 89 சதம் ஆகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 227 ரூபாய் 14 சதம் ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல் இலங்கையிலுள்ள வர்த்தக வங்கிகளும் டொலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைப் பெறுமதிகளை வெளியிட்டுள்ளன.

அதன்படி மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 294.93 ரூபாயிலிருந்து 296.40 ரூபாயாகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 304.91 ரூபாயிலிருந்து 306.44 ரூபாயாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

டொலரின் பெறுமதியில் இன்று ஏற்பட்ட மாற்றம்..! இன்றைய நாணயமாற்று விகிதம் | Todays Cbsl Official Rates Rupee Us Dollar To Lkrகொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 294.21 ரூபாயிலிருந்து 296.20 ரூபாயாகவும் விற்பனைப் பெறுமதி 303.50 ரூபாயிலிருந்து 305.50 ரூபாயாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைப் பெறுமதிகள் முறையே, 295.50 ரூபாயிலிருந்து 296.50 ரூபாய் மற்றும் 304.50 ரூபாயிலிருந்து 305.50 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.