உலகளவில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ்ஸூக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்

உலகளவில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ்ஸூக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்

உலகின் சிறந்த 10 விமான நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவாகி உள்ளது.

உலகின் சிறந்த 10 விமான சேவை “கொன்டே நெஸ்ட்” Conde Nast சுற்றுலா இதழ் 2020 ஆண்டுக்கான பட்டியலை வெளியிட்டது.

அந்த இதழின் வாசகர்களின் தேர்வுகளுக்கமைவாக இந்த நிறுவனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி ஸ்ரீ லங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனம் 06ஆவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளது.

அவுஸ்திரேலிய கொன்டாஸ் விமான சேவை நிறுவனம் 05ஆவது இடத்தையும், நியூசிலாந்தின் விமான சேவை 04ஆவது இடத்திலும், கட்டார் விமான சேவை 03ஆவது இடத்திலும்,

எமிரேட்ஸ் நிறுவனம் இரண்டாவது இடத்தையும் சிங்கப்பூர் விமான சேவை நிறுவனம் முதலாவது இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளன.