வானில் பறந்து வந்த வலை...! காணொளி

வானில் பறந்து வந்த வலை...! காணொளி

சிலாபம் பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வானில் வலை ஒன்று பறந்து வந்தமை இவ்வாறு காணொளியாக பதிவாகியுள்ளது.