வெளியானது பெயர் பட்டியல்..!

வெளியானது பெயர் பட்டியல்..!

09வது நாடாளுமன்றத்தின் கோப் குழுவுக்கான நபர்களின் பெயர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த குழவில் ஆளும் கட்சியை ிரசிதித்துவப்படுத்தும் 14 பேரும் எதிர்கட்சியை பிரதிநிதித்துவபடுத்தும் 8 பெரும் அடங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.