பொது தேர்தல் 2020 - மாவனெல்லை தொகுதியின் வெற்றி மொட்டிற்கு

பொது தேர்தல் 2020 - மாவனெல்லை தொகுதியின் வெற்றி மொட்டிற்கு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் கோகாலை மாவட்டம் மாவனெல்லை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது.

போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு,

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 38356
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 23073
தேசிய மக்கள் சக்தி - 1886
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 1151