தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை திகதி குறித்து அறிவிப்பு.

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை திகதி குறித்து அறிவிப்பு.

2023 தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நடத்தப்படும் திகதி குறித்து பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை இம்மாதம் 15 ஆம் திகதி நடத்தப்படும் என திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை திகதி குறித்து அறிவிப்பு | Notification About Grade 5 Scholarship Exam Date

அதன்படி நாடளாவிய ரீதியில் 2888 பரீட்சை நிலையங்களில் பரீட்சை நடைபெறும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் மேலும் அறிவித்துள்ளது.