மனைவியை கலாய்த்த நடிகரின் கன்னத்தில் ஆஸ்கார் மேடையில் ஓங்கி அறை விட்ட வில் ஸ்மித்....பரபரப்பு காட்சி

மனைவியை கலாய்த்த நடிகரின் கன்னத்தில் ஆஸ்கார் மேடையில் ஓங்கி அறை விட்ட வில் ஸ்மித்....பரபரப்பு காட்சி