பல் வைத்தியர்கள் - தாதியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதெல்லை அதிகரிப்பு

பல் வைத்தியர்கள் - தாதியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதெல்லை அதிகரிப்பு

அரசத்தறையில் கடமையாற்றும் பல் வைத்தியர்கள் மற்றும் தாதியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லையை 63 ஆக அறிவித்து இன்று(10) வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.