விரைவில், ஆப்பிள் பயனர்கள் பயனர்பெயர்கள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை எழுத தேவையில்லை!

விரைவில், ஆப்பிள் பயனர்கள் பயனர்பெயர்கள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை எழுத தேவையில்லை!

ஆப்பிளின் புதிய OS இல் உள்ள சஃபாரி 14 சாத்தியமான அனைத்து வலைத்தளங்களிலும் FaceID மற்றும் TouchID க்கான ஆதரவைப் பெறுகிறது.

IOS 14 மற்றும் iPadOS 14 இல் சஃபாரி வலைப்பக்கங்களுக்கு வருகிறது.

இது ஆப்பிளின் தொழில்நுட்பங்களில் ஆதரிக்கும் வலைத்தளங்களில் உள்நுழைவதை எளிதாக்கும்.