தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பணிப்பாளராக ஜெரம் ஜயரத்ன நியமனம்...!

தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பணிப்பாளராக ஜெரம் ஜயரத்ன நியமனம்...!

மேற்கிந்திய தீவுகள் சுற்றுப்பயணத்திற்காக தேசிய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய பணிப்பாளராக ஜெரம் ஜயரத்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.