2020 ஆண்டு ஆப் ஸ்டோரில் சிறந்த செயலிகள் இவை தான்

ஆப்பிள் நிறுவனம் 2020 ஆண்டின் 15 சிறந்த செயலிகள் பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்கிறது. இதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

ஆப்பிள் நிறுவனம் ஆப் ஸ்டோர் 2020 ஆண்டிற்கான சிறந்த செயலிகள் பட்டியலை வெளியிட்டு உள்ளது. இந்த பட்டியலில் வாழ்க்கை முறையை எளிமையாக்கும், ஆரோக்கிய அம்சங்கள் நிறைந்த செயலிகள், கேம்கள் இடம்பெற்று இருக்கின்றன.

 

செயலிகள் மற்றும் கேம்கள் அதிக தரம், வித்தியாச வடிவமைப்பு, பயன்பாட்டு முறை மற்றும் புதுவித தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு என பல்வேறு அடிப்படையை கருத்தில் கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளன. கூடுதலாக கலாச்சார நன்மை, உதவும் நிலை மற்றும் முக்கியத்துவம் போன்றவற்றையும் கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டன.

 

 

 சிறந்த செயலிகள்

 

2020 ஆண்டின் சிறந்த செயலிகள்

 

- இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஐபோன் ஆப்: வாக்அவுட் (Wakeout!)

- இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஐபேட் ஆப்: ஜூம் (Zoom)

- இந்த ஆண்டின் சிறந்த மேக் ஆப்: ஃபென்டாஸ்டிக்கல் (Fantastical)

- இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஆப்பிள் டிவி ஆப்: டிஸ்னி பிளஸ்(Disney+)

- இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஆப்பிள் வாட்ச் ஆப்: என்டெல் (Endel)

 

2020 ஆண்டின் சிறந்த செயலிகள்

 

இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஐபோன் கேம் : கென்ஷின் இம்பேக்ட் (Genshin Impact)

இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஐபேட் கேம்: லெஜண்ட்ஸ் ஆப் ரனெடெர்ரா (Legends of Runeterra)

இந்த ஆண்டின் சிறந்த மேக் கேம்: டிஸ்கோ எலிசியம் (Disco Elysium)

இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஆப்பிள் டிவி கேம்: டன்டரா டிரையல்ஸ் ஆப் பியர் (Dandara Trials of Fear)

இந்த ஆண்டின் சிறந்த ஆப்பிள் ஆர்கேட் கேம்: ஸ்னீகி சஸ்குவாட்ச் (Sneaky Sasquatch)