கொரோனா தொடர்பில் அறிந்துகொள்ள புதிய தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகம்

கொரோனா தொடர்பில் அறிந்துகொள்ள புதிய தொலைபேசி இலக்கம் அறிமுகம்

கொரோனா தொடர்பில் அறிந்துக்கொள்வதற்கு 24 மணிநேரமும் இயங்கும் 1999 என்ற அவசர தொலைபேசி இலக்கமொன்று  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.