18 ஆண்டுகளுக்கு பின் உருவாகியுள்ள சடாஷ்டக யோகம்

இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி ; வாழ்வில் செல்வ வளம் பெரு..

சூரியப் பெயர்ச்சியால் அமோக பலன் பெறவுள்ள இராசிக்கா..

சனியின் சஞ்சாரத்தினால் எச்சரிக்கையுடன் நடந்துக்கொள..

செவ்வாய் பகவானால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் நீங்க செய்ய..

12 ஆண்டுகளுக்கு பின் உருவாகும் கஜலக்ஷ்மி ராஜயோகம்

சூரிய பெயர்ச்சி; எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய இராச..

புதாத்ய ராஜயோகத்தால் அமோக பலன் பெறவுள்ள இராசிக்கார..

15 மாதங்களுக்கு பின் கும்பம் செல்லும் செவ்வாய்:அதி..

அளவில்லாத பலன்களை அள்ளித்தரும் தைப்பூசத் திருநாள்..

நாளை முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த தைப்பூச நாள்

2024 புத்தாண்டு எண்கணித பலன் : நீங்கள் பிறந்த திகத..

Page 1 of 12