பொது தேர்தல் 2020 - கம்பளை தொகுதியின் வெற்றி மொட்டிற்கு

பொது தேர்தல் 2020 - கம்பளை தொகுதியின் வெற்றி மொட்டிற்கு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான பொது தேர்தலின் கண்டி மாவட்டம் கம்பளை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதனடிப்படையில் ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பெற்றுள்ளது.

போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு,

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 41759
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 26331
சுயோட்சைகுழு 1 - 2101
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 1937