ஹக்மன தொகுதியில் மொட்டுக்கு பாரிய வெற்றி!பொது தேர்தல் 2020

ஹக்மன தொகுதியில் மொட்டுக்கு பாரிய வெற்றி! பொது தேர்தல் 2020

மாத்தறை மாவட்டம் ஹக்மன தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன.

அதன்படி, ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பாரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

போட்டியிட்ட கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்கு விபரங்கள் பின்வருமாறு,

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன - 52,245
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி - 8,707
தேசிய மக்கள் சக்தி - 3,777
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 936

பதியப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 92,439
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 70,389
செல்லுபடியான வாக்குகள் -66,946
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் – 3,434