இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று விகிதம்

இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று விகிதம்

இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (பெப்ரவரி 13) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 308.5844 ஆகவும் விற்பனை விலை ரூபா 318.4655 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று விகிதம் | Currency Exchange Rate For Today S Dayஇலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,

இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று விகிதம் | Currency Exchange Rate For Today S Day

இன்றைய நாளுக்கான நாணய மாற்று விகிதம் | Currency Exchange Rate For Today S Day