தமது நாணய கொள்கை பற்றிய மத்திய வங்கியின் தீர்மானம்

தமது நாணய கொள்கை பற்றிய மத்திய வங்கியின் தீர்மானம்

இலங்கை மத்திய வங்கி நிலையான வைப்பு வசதி விகிதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி விகிதம் (SLFR) ஆகியவற்றை அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

நேற்று இடம்பெற்ற நாணய சபை கூட்டத்தில் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மத்திய வங்கி வௌியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இலங்கை மத்திய வங்கி நிலையான வைப்பு வசதி விகிதம் மற்றும் நிலையான கடன் வசதி விகிதத்தை முறையே 50 அடிப்படை புள்ளிகளால் 5.00 சதவீதம் மற்றும் 6.00 சதவீதமாக அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக, நாணய சபையில் உரிமம் பெற்ற வணிக வங்கிகளின் (LCBs) அனைத்து ரூபாய் வைப்புப் பொறுப்புகளுக்கும் பொருந்தும் சட்டரீதியான இருப்பு விகிதத்தை (SRR) 2.0 சதவீதத்தில் இருந்து 4.00 சதவீதமாக அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் 01 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் இருப்பு பராமரிப்பு காலத்திலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும்.

இந்த முடிவுகள் பொருளாதாரத்தின் வெளிப்புறத் துறையில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதோடு, மேம்பட்ட வளர்ச்சி வாய்ப்புகளுக்கு மத்தியில், அதிகப்படியான பணவீக்க அழுத்தங்களை நடுத்தர காலத்திற்கு முன்பே உருவாக்கும் நோக்கில் எடுக்கப்பட்டன.