நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த உயர் கல்வியின் நவீன டிஜிட்டல் புரட்சி இப்போது உங்கள் விரல் நுனியிலே!

நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த உயர் கல்வியின் நவீன டிஜிட்டல் புரட்சி இப்போது உங்கள் விரல் நுனியிலே!

நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த உயர் கல்வியின் நவீன டிஜிட்டல் புரட்சி இப்போது உங்கள் விரல் நுனியிலே!

𝗘𝗦𝗢𝗙𝗧 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 - 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗽𝗽 இனை இப்போது Google Play இல் பதிவிறக்கம் செய்து எங்கிருந்தபடியும் எந்த நேரத்திலும் உலகத் தரம் வாய்ந்த முறையான கல்வியைப் பெறலாம்.

அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ப பலவிதமான கவர்ச்சிகரமான மற்றும் புதுமையான கல்வி முறைகளுடன் கூடிய ONLINE கம்பஸ் ஊடாக 𝗜𝗧, 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 மற்றும் 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵, உட்பட பலவிதமான கற்கைநெறிகளை தொடர உங்களுக்கு இப்போது வாய்ப்பு.

முதல் 10,000 பதிவுகளுக்கு 𝟱𝟬% கட்டணத் தள்ளுபடி. இந்த புத்துணர்ச்சியூட்டும் அனுபவத்தை அனுபவிக்க இன்றே ESOFT உடன் இணையுங்கள்.

APP இனை பதிவிறக்கம் செய்ய : 𝗘𝗦𝗢𝗙𝗧 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 - 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗽𝗽