இன்று உலகக் கடல் நாள்: ஜூன் 8

இன்று உலகக் கடல் நாள்: ஜூன் 8

உலகக் கடல் நாள் (World Ocean Day) ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூன் 8 திகதி அனுசரிக்கபடுகிறது. நம் பூமியின் பெரும்பகுதியை வியாபித்துள்ளகடல், நமது பூமிக்கு இதயம் போன்றது. நம் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இரத்தத்தை செலுத்துவதுபோல்,நாம் வாழும் பூமியின் நிலப்பகுதிக்கு,

 

உலகக் கடல் நாள் (World Ocean Day) ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூன் 8 திகதி அனுசரிக்கபடுகிறது. நம் பூமியின் பெரும்பகுதியை வியாபித்துள்ளகடல், நமது பூமிக்கு இதயம் போன்றது. நம் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இரத்தத்தை செலுத்துவதுபோல்,நாம் வாழும் பூமியின் நிலப்பகுதிக்கு, கடல்தான் மழையாய்ப்பொழிந்து செழிக்கசெய்கிறது.

பூமியில் நாம் வாழு கடல்,பெரும்பங்குவகிக்கிறது கண்டங்களை ஒன்றிணைத்து வாணிபம் செய்யவும்,பலநாடுகளின் போக்குவரத்து கடல்மார்க்கமாகவே அமைந்துள்ளது. கடல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பலமில்லியன் கணக்கான மக்களின் உணவுத்தேவையை பூர்த்திசெய்யும், ஆக்சிஜன் உற்பத்திசெய்யவும், முக்கியமான மருந்துகளின் மூலப்பொருட்கள் வழங்குகிறது, மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களை சீராக்குகிறது! சில சமூகதினரின் வாழ்வாதாரம் கடலைசார்ந்தே அமைந்துள்ளது எதிர்கால தலைமுறையினர் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யும் பொருட்டு, கடல் நம் வாழ்வாதாரத்திற்கான பெரும்பகுதியை தன்னகத்தேவைதுள்ளது.