ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் விரைவில்..!

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் விரைவில்..!

தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குறித்த இறுதி தீர்மானத்தை மேற்கொள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் ஒன்று எதிர்வரும் வாரத்தில் இடம்பெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்காக பல பெயர்கள் முன்மொழியப்பட்ட போதிலும் இது குறித்த ஈறதி தீர்மானம் இதுவரை எடுக்கப்படவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.