மத்திய வங்கியின் அதிரடி தீர்மானம்..

மத்திய வங்கியின் அதிரடி தீர்மானம்..

கொள்கை ரீதியிலான வட்டி விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்க மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.