தேர்தலின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய விடயங்கள்..

தேர்தலின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய விடயங்கள்..

பொது தேர்தலை முன்னெடுக்கும் போது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சுகாதார வழிமுறைகள் சுகாதார பிரிவு வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனா தொற்று காரணமாகவே இவ்வாறான வழிமுறைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்பற்றப்படவேணடிய வழிமுறைகள் இதோ.. Click to view