ஆகஸ்டில் ஒரு பில்லியனை எட்டியுள்ள இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம்!

ஆகஸ்டில் ஒரு பில்லியனை எட்டியுள்ள இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம்!

இலங்கையின் சரக்கு ஏற்றுமதி இவ்வாண்டு (2023) ஜூலை மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 96.98% அதிகரித்து 1,091.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை (EDB) நேற்று  (26.09.2023) தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை சுங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட தற்காலிக தரவுகளை மேற்கோள்காட்டி ஆகஸ்ட் 2022 இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட பெறுமதியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 10.91% குறைவு என ஏற்றுமதி அதிகார சபை (EDB) தெரிவித்துள்ளது.

ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கான தேவை குறைவதால், குறிப்பாக ஆடை மற்றும் ஜவுளி, றப்பர் மற்றும் றப்பர் சார்ந்த பொருட்கள், தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் சார்ந்த பொருட்கள் போன்ற துறைகளில் சரக்கு ஏற்றுமதியில் சரிவு ஏற்படுகிறது.

ஆகஸ்டில் ஒரு பில்லியனை எட்டியுள்ள இலங்கையின் ஏற்றுமதி வருமானம்! | Development Board On Sri Lanka S Export

2023 ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலப்பகுதியில், 2022 ஆம் ஆண்டின் தொடர்புடைய காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், ஒட்டுமொத்த சரக்கு ஏற்றுமதி 10.42% குறைந்து 7,983.13 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உள்ளது என்று ஏற்றுமதி அதிகார சபை (EDB) மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், முதல் 10 ஏற்றுமதி சந்தைகளில், இந்தியா, இத்தாலி, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியவை ஆகஸ்ட் 2023 மற்றும் ஜனவரி-ஆகஸ்ட் 2023 காலப்பகுதியில் முந்தைய ஆண்டின் தொடர்புடைய காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வலுவான செயல்திறனைக் காட்டியுள்ளன.

இலங்கையின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதி இலக்கான அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதி இதற்கிடையில் ஆகஸ்ட் 2022 உடன் ஒப்பிடும்போது 2023 ஆகஸ்ட்டில் 21.29% குறைந்து 252.13 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உள்ளது.

மேலும், 2022 ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 2023 ஜனவரி-ஆகஸ்ட் காலப்பகுதியில் அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதி 18.89% குறைந்து 1,872.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உள்ளது.