அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபா பெறுமதி

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபா பெறுமதி

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று (22) மேலும் வலுவடைந்துள்ளதை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவீதம் மூலம் அறியமுடிகிறது.

அதன்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 312 ரூபா 61 சதமாகவும், விற்பனை பெறுமதி 330 ரூபா 16 சதமாகவும்

இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து அமெரிக்க டொலர் மற்றும் ஏனைய முக்கிய வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் மதிப்பு உயர்ந்து வந்திருந்த போதிலும், கடந்த வாரம் மீண்டும் வீழ்ச்சியை சந்தித்திருந்தது.

எவ்வாறாயினும், நேற்றைய தினம் முதல் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபா மீண்டும் வலுவடைய ஆரம்பித்துள்ளது.

அதன்படி, நேற்றைய தினம் அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 316 ரூபா 84 சதமாகவும், விற்பனை பெறுமதி 334 ரூபா 93 சதமாகவும் காணப்பட்டது.

digital marketing college