இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிய தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனம்

இலங்கை கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிய தலைமை பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனம்

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்றுவிப்பாளராக முன்னாள் இங்கிலாங்து அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர் கிரிஸ் சில்வர்வூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.