தயவு செய்து நீங்களும் தடுப்பூசியை பெறுங்கள்!

தயவு செய்து நீங்களும் தடுப்பூசியை பெறுங்கள்!

கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் இன்றும் (21) பல இடங்களில் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் எந்த இடங்களில் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை பின்வரும் லிங்கின் ஊடாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.