பொதுத் தேர்தல் தொடர்பில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள்...!

பொதுத் தேர்தல் தொடர்பில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்கள்...!

எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் தொடர்பில் 2498 முறைப்பாடுகள் இதுவரை தேர்தல்கள் ஆணைக்கழவிற்கு கிடைக்கப்பபெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முறைபாடுகள் தேர்தல் சட்ட திட்டங்களை மீறியமை தொடர்பிலேயே முன்வைக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.