பூரண குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

பூரண குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

கொவிட் 19 வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகி பூரண குணமடைந்த இலங்கை கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை 771ஆக அதிகரித்துள்ளது.