நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ரிஷாட் பதியுதீன்

நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ரிஷாட் பதியுதீன்

முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனை கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளர்