அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட நபர்.. காரணம் இதுதான்

அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட நபர்.. காரணம் இதுதான்

பேராயர் மால்கம் கார்திணல் ரஞ்சித் ஆண்டகையின் பெயரை குறிப்பிட்டு மத முறுகளை ஏற்படுத்தவம் வகையில் காணொளிகளை வெளியிட்ட பெண் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.