வலைபாயுதே

தெரியாத நபர்களிடம் முதல் முறை பேசும்போது..

தெரியாத நபர்களிடம் முதல் முறை பேசும்போது...

லாக்டௌனில் மொபைலுடனேயே கணவர், வளரும் கசப..

லாக்டௌனில் மொபைலுடனேயே கணவர், வளரும் கசப்பு... நிப..

வடிவேலுவை அடுத்து தமிழ் மீம்களில் அதிகமா..

வடிவேலுவை அடுத்து தமிழ் மீம்களில் அதிகமாக வலம்வரும..

லைப்ஸ்டைல்

அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகியவள்

நாணம் கொண்ட மங்கையவள் கோலம் போடும் விழியதனில் இதழ்ப்பேசும் தமிழ் மொழியதனில் கவி பேசும் குறளது அருவி கொட்டும் குழலகில் கழுத்தினில் விண்மீன்கள் வட்டமிடும் அழகு சேர்க்கும் மாஞ்சிவப்பு தேகம் த்ரிஸ்டிக்கு வைத்த சின்ன மச்சம் இன்னும் அழகை தூக்கி நிறுத்தும் மையோடு போட்டியிடும் இரு இமைகள் விரல் கொட்டிவிடும் அழகு குழலோடு அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகியவள்