தொடர்புகொள்ள

Posted By admin On Saturday, February 5th, 2011 With 0 Comments
குறிப்பு
உங்கள் விபரங்களை கேள்விகளை மிகத் தெளிவாக அனுப்புவதன் மூலம் நாம் முடிந்தளவு விரைவாக பதிலளிக்க முடியும். தொடர்ச்சியாக தொந்தரவு மின்னஞ்சல்கள் அனுப்புபவர்களது முகவரிகள் ஸ்பாம் என கருதி தடை செய்யப்படும்.(அதன் பின் உங்களுக்கு அவசியமான போது எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போகலாம்)

குறைந்தது 24 மணி நேரத்தில் பதில் கிடைக்க வில்லையாயின் மீண்டும் எம்மைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

யாழ்ஓசையில் பிரசுரமாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத் தன்மைக்கு யாழ்ஓசை பொறுப்பேற்காது

யாழ்ஓசையில் தொடர்பாக அனைத்து தொடர்புகளும் மின்னஞ்சல் வழியாகவே மேற்கொள்ளப்படும். தேவைப்படின் அனுப்பும் மின்னஞ்சலில் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் வசிக்கும் நாட்டையும் குறிப்பிட்டு அனுப்பினால் நாங்கள் உங்களை தொடர்பு கொள்வோம்

அனைத்து தொடர்புகளுக்கும்
உங்கள் கருத்துக்கள், செய்திகள், ஆக்கங்கள், இணைப்புக்கள் போன்றவற்றை அனுப்புவதற்கான மின்னஞ்சல்

  • மின்னஞ்சல் முகவரி : editor@yarlosai.com
  • தொலைபேசி  : 0774386599
  • skype ID : prem882

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>