Breaking News
Home / latest-update / Feed The Poor- உணவளிப்போம் அமைப்பால் யாழ் சிறுவனுக்கு சத்திர சிகிச்சைக்கான பணஉதவி வழங்கப்பட்டன.
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.yarlosai.com

Feed The Poor- உணவளிப்போம் அமைப்பால் யாழ் சிறுவனுக்கு சத்திர சிகிச்சைக்கான பணஉதவி வழங்கப்பட்டன.

கடந்த 08.02.2017 அன்று Feed The Poor- உணவளிப்போம் அமைப்பால் யாழ்ப்பாணம், கோப்பாய் மத்தியை சேர்ந்த ‘ஸ்ரீகாந்தன் திலக்சன்’ எனும் 14 வயது சிறுவனுக்கு “BLADDER OUTLET OBSERVATION, TREATMENT AND CYSTOSCOPY SURGERY” என்னும் சத்திர சிகிச்சைக்கு ரூபா.150 000 கோப்பாய் பிரதேச செயலர் அலுவலகத்தில் வைத்து, உதவி பிரதேச செயலரின் ஊடாக வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் புத்தகப்பை, பாடசாலைக் காலணிகள் என்பனவும் அக்குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பிள்ளைகளுக்கும் வழங்கப்பட்டன.

Check Also

சுனில் ரத்னாயக்கவிற்கு பொது மன்னிப்பு – சர்வதேச மன்னிப்பு சபை கண்டனம்!

சுனில் ரத்னாயக்கவிற்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கியுள்ள ஜனாதிபதியின் செயலுக்கு சர்வதேச மன்னிப்பு சபை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. சர்வதேச மன்னிப்பு சபையின் …

Leave a Reply

Your email address will not be published.